JAK ZAMÓWIĆ

Krok 1

W pierwszej kolejności należy sprawdzić wolny termin:

– osobiście w Fabryce Pomysłów i Zabawy we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 60
– telefonicznie – 502-166-299, 71-356-82-03
– e-mailem (preferowany) fabryka@flashdance.pl

Krok 2

Po potwierdzeniu wolnego terminu, należy dokonać wstępnej rezerwacji podając następujące dane:

– imię, nazwisko i data urodzenia Jubilata
– wybrany scenariusz urodzinowy
– orientacyjna liczba gości (wraz z ich przedziałem wiekowym oraz podaniem, ilu chłopów i dziewczynek będzie uczestniczyć w uroczystości)
– imię opiekuna zamawiającego urodziny, jego telefon kontaktowy i e-mail

Krok 3

Najpóźniej na 15 dni przed przyjęciem urodzinowym należy dokonać opłaty potwierdzającej wstępną rezerwację w wysokości minimum 100 zł. Wpłaty można dokonać:

– na konto:
na nr rachunku: 17 1160 2202 0000 0002 2398 5138
Nazwa Banku: MilleniumBank
Odbiorca: Centrum Edukacyjno Sportowe
ul. Szkocka 60 54-402 Wrocław

w tytule przelewu należy podać:
urodziny (imię i nazwisko solenizanta)
w dniu (data przyjęcia)

– osobiście w Fabryce Pomysłów i Zabawy we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 60

W przypadku nie odnotowania dokonania wpłaty w zakreślonym terminie rezerwacja wygasa, a termin zostaje ponownie udostępniony.

Po dokonaniu wpłaty za przyjęcie urodzinowe, Jubilat otrzyma niepowtarzalne zaproszenia dla swoich gości.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia urodzinowego po dokonanej wpłacie zaliczki Fabryka Pomysłów i Zabawy nie zwraca dokonanej wpłaty.

Krok 4

W trakcie przyjęcia urodzinowego należy uregulować opłatę za usługę.