REGULAMIN

REGULAMIN URODZIN W FABRYKA POMYSŁÓW I ZABAWY:

 1. Urodziny organizowane są przez STF Wrocław Marlena Baran we Wrocławiu:

przy ul. Szkockiej 60 w Fabryka Pomysłów i Zabawy

przy al. Śląskiej 1 na Stadionie Wrocław

przy al. Śląskiej 1 w FUN FIT II Wrocław

przy ul. Na Grobli 19 w Hydropolis Wrocławiu

 1. Urodziny prowadzone przez animatora lub animatorów którzy w trakcie wykonywania usługi opiekują się dziećmi.
 2. Do czasu rozpoczęcia wykonywania usługi w postaci zabawy urodzinowej za dzieci pozostawione przez rodziców odpowiada opiekun prawny zamawiający urodziny dla dziecka.
 3. Urodziny odbywają się w godzinach:

W Fabryce Pomysłów i Zabawy

w piątki – 17.00-19.00 lub 18.00-20.00

w soboty i niedziele – 10.00-12.00, 13.30-15.30, 17.00-19.00

w pozostałych miejscach terminy ustalane są indywidualnie

 1. Urodziny trwają do 2 godziny.
 2. Urodziny rozpoczynają się i kończą zgodnie z umówionym czasem ich trwania. Jest możliwość opóźnienia rozpoczęcia urodzin na wyraźne żądanie zamawiającego urodziny jednak zabawa urodzinowa musi zakończyć się w wyznaczonym terminie.
 3. Rezerwacji wstępnej terminu urodzin, można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 71-356-82-03, lub poprzez e-mail: fabryka@flashdance.pl.
 4. Zaliczka na urodziny w Fabryce Pomysłów i Zabawy wynosi 100 zł,

Zaliczka na urodziny na Stadion Wrocław, FunFit II Wrocław i Hydropolis wynosi 300zł

pobierana będzie przy potwierdzeniu osobistym rezerwacji, lub poprzez przelew na konto:

Nr rachunku:

48 1050 1575 1000 0023 0593 4776

Nazwa Banku: ING

Odbiorca: STF Wrocław

 1. Szkocka 60 54-402 Wrocław

lecz nie później niż 2 tygodnie przed planowanymi urodzinami. W przypadku rezygnacji z zabawy urodzinowej zaliczka przepada. Termin który nie został zaliczkowany w terminie do 2 tygodni przed urodzinami może zostać sprzedany innemu zamawiającemu.

 1. Potwierdzenie całkowitej rezerwacji następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia lub zgłoszenie mailowe wraz z wpłacona zaliczką.
 2. Dopłata do urodzin, następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
 3. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci prosimy o zachowanie następujących zasad:
  1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie dzieci pozostawiają w szatni.
  2. Wszystkie dzieci bawią się na sali w skarpetkach, rajstopach lub w kapciach.
  3. Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia
  4. Dzieci do 3 roku życia przebywają w sali pod opieką rodzica lub opiekuna.
  5. Przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie z przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zagubieniu.
  6. Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u opiekuna (zegarki, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy).
 4. Organizator STF Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali.
 5. Poczęstunek, który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Dla rodziców zapewniamy stół i krzesła w osobnym pomieszczeniu, kawę herbatę w cenie usługi oraz talerzyki do tortu. Jedynie w usłudze Eko poczęstunek dla dzieci i rodziców zamawiający organizuje we własnym zakresie.
 6. Zleceniodawcy urodzin ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody przez uczestników imprezy.
 7. W przypadku wynajęcia klubu na zorganizowanie urodzin we własnym zakresie, wraz z zaliczką będzie pobierana kaucja zwrotna w kwocie 500 zł na poczet wyrządzonych szkód.
 8. Organizator urodzin STF Wrocław w miejscu Fabryka Pomysłów i Zabawy rości sobie prawo do publikacji zdjęć wykonanych w trakcie imprezy w celach promocyjnych i reklamowych.
 9. STF Wrocław rości sobie prawa do zmiany powyższego regulaminu.
 10. Zamawiający usługę może przynieść dodatkowy poczęstunek dla dzieci i rodziców.
 11. Na terenie Fabryki pomysłów i zabawy bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 12. Wpłacenie zaliczki lub opłata usługi jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 13. Regulamin dostępny jest stale w sali oraz na stronie internetowej urodziny.info.pl. Uznajemy, że każda osoba, która przebywa na terenie Fabryka Pomysłów i Zabawy zapoznała się z regulaminem i zobowiązała do jego przestrzegania.